Videos


Mehmet Yarbay Bize Özel Canli SohbetiCezbe nedir ?
"Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o,Rabbinden bir nur üzerinde değil midir?Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler.Allah sözün en güzelini,birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi.Rablerinden korkanların,bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir,derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar.İşte bu Kitap,Allah'ın,dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir.Allah kimi de saptırırsa,artık ona yol gösteren olmaz." (Zümer Sûresi-ayet 22,23)
"İnananlar ancak o kimselerdir ki,Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer;ayetleri okunduğu zaman bu onların imanını arttırır.Ve Rablerine güvenirler;namaz kılarlar;kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler." (Enfal Sûresi-ayet 2,3)
En yüce ve nihâi gaye Hz. Mevlâ'yı tanımaktır.Allah(c.c) kime kendini tanıtmayı murad ettiyse,hikmet ve esrar hazinelerinden nimetler vererek onu yüce makamlara ulaştırır.Allah'ı tanıyan üns ve huzur devletini bulur,aşk ve muhabbet denizine dalar.
Evliyada mananın özü ve gönül ilmi vardır.Kalp bunlardan tad ve lezzet alır.Bunlara sahip oldukları için veliler zümresi avamdan evladır.Onlar gafletten huzura gelerek Hakk'ın dostluğu ile beka bulmuşlardır.Cenâb-ı Hakk'ın inayet ve keremi ile hayvani sıfatlardan kurtulup,güzel ahlakla müzeyyen olmuşlardır.Marifetullah'a ulaşmanın yolu insanın kendi nefsine ârif olmasıyladır ki,bu,Cenâb-ı Hakk'ın kullarına bir lütfudur.Zira Hz.Allah(c.c):
"Hikmeti dilediğine verir.Kime hikmet vermişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiştir.Bundan ancak akıl sahipleri ibret alır."(Bakara Sûresi-ayet 269) buyurmuştur.
Böylece arif olan,Allah'tan başkasını unutup,bilmek istediğini bulur.Kendinden geçip O'nunla baş başa kalır.Her türlü korku,üzüntü ve endişeden daima güvenlikte olur.
Hz. Allah(c.c),sevdiği kulun itikadını daha da ziyadeleştirmeyi,kendine yaklaştırıp vasıl-ı illallaha erdirmeyi murad edince ona değişik haller ihsan eder.Bunlardan bir cezbedir.
Cezbe,kelime manası olarak çekme,celb etme,yaklaştırma anlamlarına gelir.İlahi inayetin gereği olarak Cenâb-ı Hakk'ın,kendisine giden yolda ihtiyaç duyulan her şeyi kuluna bahşedip,çabası ve çalışması olmaksızın onu kendine yaklaştırmasıdır.Hz. Allah'ın,velilerin ruhlarını kendine çekerek yüceltmesi ve onlara zikir ve vuslatın lezzet ve hazzını tattırmasıdır.Bu hal,geçici olduğu gibi sürekli de olabilir.
Cezbe iki kısıma ayrılır:
Birinci halde,cezbeye tutulan salik kendinden habersizdir;şuuru ve iradesi elinde değildir.Cenâb-ı Hakk,bu cezbeyle kişinin itikadının artmasını murad eder.Bu tür cezbede Hz. Allah'ın sıfat tecellisi vardır.Bazen bu tecelli evliyaullahın kalbine olur.Evliyaullah da müridin kalbine nazar ederek ilahi tasarrufun ulaşmasına vesile olur.Mürid de istidadına göre bundan istifade eder.


Views: 112280
Added:
Runtime: 9:19
Comments: 91

Tags for this video:Find more videos in the: "27"
Uploaded by:
See more videos uploaded by


Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website