Videos


พระราชดำริ
Views: 967197
Added:
Runtime: 10:50
Comments: 1304

Tags for this video:Find more videos in the: "10"
Uploaded by:
See more videos uploaded by


Related Videos:

พระเจ้าอยู่หัว.ป้องกันน้ำท่วม.2538.1ชม.

Views:
พระราชอารมณ์ขัน.wmv

Views:
ในหลวง-พระราชินี เสด็จกราบหลวงตา

Views:
ทักษิณอยากเป็นประธานาธิบดี part1

Views:
ในหลวงทรงตรัสกับสนธิบุญเกี่ยวกับทักษิณ Kings speech to Coup leader

Views:
พฤษภาทมิฬ ตอน 7

Views:
นาทียิง เสธ.แดง 2010 May 14

Views:
โห่หาพ่อมึงเหรอ@2011-03-17

Views:
เปิดโปงแดงล้มสถาบัน 1/3

Views:
อำมาตย์ของทักษิณ

Views:
YouTube คลิป รัชกาลที่8และรัชกาลที่9ขณะยังทรงพระเยาว์เป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่สไลด์

Views:
ต่างชาติตบหน้ารัฐบาลอภิสิทธิ์

Views:
เรื่องเล่าเช้านี้ สรยุทธ โดนซะแล้ว

Views:
พระเจ้าอยู่หัว.ป้องกันน้ำท่วม.2538.2ชม.

Views:
พระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม.mpg

Views:
โน๊ต อุดม ยุคอภิสิทธิ์

Views:
ผู้ปกครองเป็นหญิงพึงระวัง

Views:
ขบวนการล้มเจ้า1

Views:
น้ำตาไหลไม่รู้ตัว............ทรงพระเจริญ

Views:
ทักษิณหลุด ต่อคิวรับ 500 บาท

Views:

Comments:

Author Teedadoy J ( ago)
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Author Teedadoy J ( ago)
ด้วยพระบารมี
เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

Author Teedadoy J ( ago)
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

Author Teedadoy J ( ago)
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม

Author Teedadoy J ( ago)
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

Author MESO INs ( ago)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข

Author Teedadoy J ( ago)
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

Author ukrit duongkao (1423 years ago)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Author KHAMFA J. ( ago)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


Author Teedadoy J ( ago)
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขัวญปวงชนชาวไทย

Author Teedadoy J ( ago)
พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้

Author Teedadoy J ( ago)
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม

Author Naangfah Sudyord ( ago)
ในหลวงของเมืองไทย ท่านดีที่สุดในโลก

Author cavalry ( ago)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Author Teedadoy J ( ago)
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Author Teedadoy J ( ago)
พระองค์ท่านทรงลำบากตรากตรำ เพื่อปวงชนชาวไทยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพ่อที่ดีน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

Author Wannee Luethanom ( ago)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Author Dizzz ZizzzZazzz ( ago)
ชั่ว กดดิสไลค์

Author กฤษฎาพร เตชะวีระกูล ( ago)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Author Nattita Yomphoklang ( ago)
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Author ningnaja zaza ( ago)
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Author Teedadoy J ( ago)
Love live the king

Author Teedadoy J ( ago)
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

Author ผาริมภู มีบุญมา ( ago)
ทรงพระเจริญ พ่อของแผ่นดินไทย

Author กิตติ วิบูลย์จันทร์ ( ago)
ในหลวงท่านทรงเมตาสูงพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม ขอทรงพระเจริญ

Author Maxim Ulyanov ( ago)
Зачем я здесь?

Author Teedadoy J ( ago)
รักที่สุดคือในหลวง หวงที่สุดคือแผ่นดิน

Author jeravun ( ago)
เราคนไทยควรรักกัน โดยมี ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ

Author Teedadoy J ( ago)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

Author jeravun ( ago)
ขอพระองค์ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของชาวไทย ตราบนานเท่านาน

Author jeravun ( ago)
หนูรักประเทศไทย หนูรักในหลวงค่ะ

Author jeravun ( ago)
จะจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Author nueng2027 ( ago)
"วันหนึ่งข้างหน้า ในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของโลก"
"ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ ปรารถนาพุทธภูมิ" โดย...หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา

Author Teedadoy J ( ago)
ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

Author vivio takamachi ( ago)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ

Author vivio takamachi ( ago)
พวก dislike
คือพวกไม่ชอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วมืงจะอยู่แผ่นดินไทยทำไมพวกเลวๆตายไปสะให้หมด
ปล. ขออภัยที่ใช้คำหยาบครับ

Author Kalaya Janchopjing ( ago)
ขอทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน

Author Hathaiporn Klangkamheangdej ( ago)
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Author Oump n ( ago)
ถึงคุณจะทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนไทยและประเทศไทยมากกว่าที่พระองค์่ท่านทรงกระทำ
คุณก็ไม่สมควรด่าพระองค์ท่านหรือใครอื่นเช่นนี้นะ

Author toponline sci ( ago)
มึงไปตายไป๊ ไอ่รกโลก มึงไปอยู่บนแผ่นดินอื่นไป ไอ่เหี้ย
ไม่รักท่านแล้วมาอยู่บนแผ่นดินท่านทำไม

Author Admin Nall olo ( ago)
จะเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อพ่อหลวง หน่วย กวก.ศร.

Author mrdef sherlock ( ago)
นศท. เจษฎา หงษ์เจริญ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม the feeling that have to wasp
His Majesty the King King Bhumipol of Thailand the feeling of me who has to
build His Majesty the King , how much is might into pieces very small just
one the sound will that want to tell arrive at the impression in the divine
grace ? , but , these sentence is a sentence that distills to are from the
heart of me , which , will distill come out ? , never be finished , I loves
a king

Author kathanchalee ( ago)
จะอย่างไร หนูภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย อยู่ใต้พระปรมาภิไธยของในหลวง

Author CRMA0525 CRMA ( ago)
ขอพระองค์จงมีพระเกษมสำราญเป็นร่มโพธิ์แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

Author CRMA0525 CRMA ( ago)
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ทำให้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้า
ผ่านพ้นภัยมานานับประการ

Author Lhin Diamond ( ago)
โปรดมีการะเทสะ

Author Lhin Diamond ( ago)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Author MrCharge57 ( ago)
ทรงพระเจริญ

Author War3ful ( ago)
ผมว่าพ่อแม่มึงมากกว่านะ สถุนหวะ

Author jeravun ( ago)
ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติ

Author jeravun ( ago)
พระองค์ทรงมีบุญคุณ ต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

Author ImSoGood YEAH ( ago)
เมื่อไหร่มึงจะตาย ไอเหี้ย

Author nonnaphat ariyamongkol ( ago)
ทรงพระเจริญ

Author Ying Empty Heart ( ago)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นศท.ฐิติพงศ์

Author Boonyarit Pornaul ( ago)
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน
ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ แปดสิบ ชันษาครบ
เฉลิมขวัญ เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน
(บทกลอน โดย handsome_poemชุม ชุมชนคนบ้ากลอน 21 พ.ย.50) โพสโดย ฉก.ทพ.36

Author เสาวภา วังสว่าง ( ago)
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ฝ่ายการเงินจังหวัดทหารบกชุมพร

Author Natty NuNatty (1913 years ago)
**.ใครทำก็รับไป

Author NaNameNo ( ago)
จะปกป้องพ่อให้ถึงที่สุด

Author jeravun ( ago)
จะปกป้องสถาบันหลักของชาติ ไว้ด้วยชีวิต

Author nuzy4444 (1487 years ago)
dislikes เสื้อแดงพวกเหี้ย แน่ๆ

Author jeravun ( ago)
คนไทยรักในหลวง ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Author Nutcha Sumaterr ( ago)
กดไลค์แบบไม่ต้องคิด

Author Nanky pran ( ago)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ กรมทหารพรานที่๔๓

Author jeravun ( ago)
ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

Author jeravun ( ago)
ในหลวง ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติ

Author jeravun (325 years ago)
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

Author jeravun ( ago)
พระองค์ทรงทำเพื่อประเทศของเรา คนไทยรักในหลวงครับ

Author jeravun ( ago)
พระองค์ทรงมีบุญคุณ ต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

Author Spysatellite uplink ( ago)
รักประชาชน ประชาชนจงเจริญ

Author Sporthero byZico ( ago)
รักพ่อมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆที่สุดในชีวิตค่ะ

Author jeravun ( ago)
ขอให้พ่อหลวงมีแต่ความสุขและมีอายุยืนนาน อยู่คู่คนไทยตลอดไป

Author jeravun ( ago)
จะปกป้องสถาบันหลักของประเทศ ชาติ สาสนา พระมหากษัตริย์

Author Spysatellite uplink ( ago)
ฆ่าพี่แล้วขึ้นเป็นเจ้า

Author CRMA0525 CRMA ( ago)
พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์

Author jeravun ( ago)
ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติ

Author Spysatellite uplink ( ago)
รัชกาลที่๘โดนยิงหัววันที่ ๙ มิถุนา พรุ่งนี้

Author CRMA0525 CRMA ( ago)
พระองค์เปรียบเสมือนดังแสงพระอาทิตย์ที่ไม่มีวันดับลง

Author rujee linger ( ago)
Thank you;)

Author rujee linger ( ago)
Who said he never graduated from anything? He grew up in Boston, Mass, USA
before he went back Thailand to become our king.

Author CRMA0525 CRMA ( ago)
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ นักค้นคว้า นักพัฒนา ที่ยิ่งใหญ่ยิ่ง

Author Spysatellite uplink ( ago)
ไอ้สอดบัตรไอ้เหี้ยสั่งฆ่าไอ้เล็กยิงกบาลพี่ฆ่าพี่ตัวเองแล้วโทษปรีดีไอ้ควายสมองทึบเรียนอะไรก็ไม่จบไอ้ง่อยสเต็มเซลส์ไอ้พาร์กินสันชั้น๑๖ไอ้บอดวีลแชร์

Author jeravun ( ago)
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

Author amChany ( ago)
LONG LIVE THE KING

Author Spysatellite uplink ( ago)
ถึงไอ้บอดมายบัคและเหล่าลิ่วล้อ จงยอมแพ้ซะ คนของมึงปลุกไม่ขึ้นแล้ว
ทหารก็ไม่กล้าเพราะประชาชนเขาตาสว่าง กันหมด มึงจงรีบถอยไปซะไม่งั้นมึงจะ
ไม่เหลือแม้แต่ยางในวีลแชร์

Author CRMA0525 CRMA ( ago)
ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

Author active175 ( ago)
กูว่ามึงกลับไปดูแลพ่อมึงดีกว่ามาปากหมาแบบนี้น่าจะดีนะ
ท่าทางอมขี้ไคลข้างไข่ไอ้แม้วมาจนเสียสามัญสำนึกไปแล้ว ทุกครั้งที่ได้เห็นภาพ
"คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ" ยังรักในหลวง
คงดิ้นทุรนทุรายหน้าจอทีวีเลยสิ...ไอ้ควยเอ๊ย

Author Spysatellite uplink (1164 years ago)
ตอนนี้ไอ้บอดคงสมองฝ่อไปแล้ว เป็นได้แค่ตุ๊กตา
พวกเราควรจับตาดูอีทอมนักจดให้ดี อีนี่อันตรายมาก
อีปลาวาฬก็ประมาทไม่ได้เหมือนกัน

Author kamhomm (1047 years ago)
ส่วนไอ้spysmithพ่อมึงตาย

Author kamhomm (1115 years ago)
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Author Spysatellite uplink ( ago)
บอดวีลแชร์โดนจับแต่งชุดจอมทัพเต็มยศเข็นออกมาเป็นการส่งสัญญาณให้ทหารเหี้ยออกมายึดอำนาจ
พี่น้องจับตาดูพวกลิเกให้ดีๆ

Author Sima Yi ( ago)
คุณเอามาไม่หมดท่อนก่อนบอกว่ากังฉินจะเริ่มครองเริ่มเข้าสู่กลียุคแผ่นดินคำว่า"เริ่ม"แปลว่ามันพึ่งมาในหลวงอยู่มานานกว่าพ่อมึงอีกเพราะฉะนั้นไม่มีทาง
ส่วนพ่องมึงที่ดูไบมาไม่กี่ 10 ปี
ดูประวัติเอาเองเพราะขี้เกียจจะไปดูประวัติไอ้กบฏทักษิณกูไปดูข่าวหมาคลอดออกมามี
2 หัวดีกว่า "ประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธา"
ก็เห็นๆอยู่ศรัทธาของเศษมนุษย์ที่ตกหล่นในประเทศนั้นศรัทธาที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังคลอนแคลนเพราะเศษตัง
คนที่มีศรัทธามั่นคงต่อในหลวงไม่อ่อนไหวเพราะความโลภเท่านั้นถึงจะพาประเทศฝ่าวิกฤตไปได้

Author Sima Yi ( ago)
หรอแต่กูเห็นว่ามีนะ
แล้วพ่องแล้วก็ตัวมึงอ่ะทำเหี้ยอะไรมั่งให้แผ่นดินเอาแค่ในปีนี้ก็พอ

Author Sima Yi ( ago)
ไอ้ควายที่พล่ามมาเนี่ยรู้จริงเห็นจะๆซักเรื่องไหม
แต่ที่กูเห็นๆรู้จริงคือมึงถ่อยไม่พ่อใจในหลวงก็อย่าใช่เงินรูปในหลวงไปรูปพ่อมึงไป
แล้วก็ย้ายสำมะโนครัวไปอยู่กับพ่อมึงที่ดูไบไป

Author jeravun ( ago)
ทรงพระเจริญ

Author hiso hisaw ( ago)
ทรงพระเจริญ

Author jeravun ( ago)
Long Like The King

Author CRMA0525 CRMA ( ago)
ปวงประชา ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยพระบารมีของพระองค์

Author jeravun ( ago)
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

Author CRMA0525 CRMA ( ago)
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ นักค้นคว้า นักพัฒนา ที่ยิ่งใหญ่ยิ่ง

Author Dum Dum ( ago)
๑Spysmith มึงไม่รักพระองค์ มึงก็ไม่ต้องมาดู ดูแล้วด่า มึงมันสันดาน
ไม่รู้จักบุญคุณ ออกไปจากประเทศไทยซะ

Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website