Videos


Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 4so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...

Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 47,360
Added: 5 years
Runtime: 9:01
Comments: 20

Tags for this video:  Find more videos in the: "Entertainment"
Uploaded by: songrcarl
See more videos uploaded by songrcarl


Related Videos:

Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 5
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 46019
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 3
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 91069
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Erlynda in CEBU
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 53950
Erlynda in Cebu Part2: http://www.youtube.com/watch?v=aOh2Ehq7zXU&feature=plcp Erlynda in Cebu2...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 1
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 73631
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 45192
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
MARAWI MARANAO
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 24295
MARANAOS OF MARAWI - 2 MARAWI MARAWI MARAWI MARAWI MARAWI MARANAO MARANAO MARANAO MARANAO MARANAO MARAWI MARAWI MARAWI MARAWI MARAWI MARANAO...
MARANAO WASYAT: jamel pandapatan
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 25311
MARANAO WASYAT So thotolan ko datu a 3 i darodupa, go so sabaad a mga tao ko naraka, go so kapmbayadi ko 5 a sambayang,,,,,=)
MARANAO WASIYAT - ALEEM JAMEL PANDAPATAN
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 19879
A Tribute to Aleem Jamel Pandapatan.... wasiyat/Thotolan ko Johayver ago thotolan ko Auliyah..
MARANAO MARAWI
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 124738
ESKULELAT - PART 2 MARANAO PRESENT EDUCATION PROBLEM: WHO DO THINK IS TO BE BLAME? THE CORRUPT GOVERNMENT OFFICIALS INCLUDING CHED? OR THE...
MARANAO WASYAT KO DONIA AGO SA AHKIRAT
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 29529
MARAWI MARANAO
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 16888
MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI...
In Focus - Bangsamoro : Fight for independence
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 47551
Zan Azlee talks to Ashwad Ismail as he presents his special documentary on the Bangsa Moro in Mindanao, and their fight for independence.
Must listen! Qari abdul basit best recitation Maryam Takwir
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 80266
abdul basit mahmood shahat hajjaj hindawi world best quran reciter taha nomani minshawi mustafa ismail quran bayaans sunni shaikh sudais shuraim...
Alim Mansawi 'Dariday' Mimbalawag part 3.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 11123
Awidakal - Tarapas Sa Desert

Views: 93132
abhama958 Al-qari Inter'l Abdulbasit imam
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 77837
اسم القارئ : عبد الباسط إمام توماراء , الساكن الحالي في بليس مدينة ماراوي الإسلامية , هو من قراء القرآن الكريم في الفلبين الماهرين والأبارز ...
maranao song acoustic...odiyat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 131757
MGA MARANAO..ITO ANG HIHNTAY NTIN N RAP...HEHEHE...FROM..NASSER ABBAS
Maranao Wasyat 2014 by "Aleem Abdul Bashit Salem"
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 43531
-so bandingan mipantag ko kabagak sa Sambyang,kibagakun ko kabgay sa sadaqa ago dii ka pamakinuga ko mga ulama.
OSYAT para ko kathagompia o kakharomai
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 13205
One of the best sermons (osyat) for SUCCESSSFUL MARRIAGE, delivered in Maranao dialect by Alim Ansari (Abu Anas) Abdulmalik during the...
MARANAO MARAWI
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 33738
ESKULELAT - PART 1 MARANAO PRESENT EDUCATION PROBLEM: WHO DO THINK IS TO BE BLAME? THE CORRUPT GOVERNMENT OFFICIALS INCLUDING CHED? OR THE...
shaolin maranao version
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 38005
Si Jesus ba ay naipako, namatay at muling nabuhay-10
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 24988
Debate: Islam Vs Kingsway Intl Fellowship Ahmad Barcelon Vs. Rev. Armando Duka Visit balikislam.com & islamphilippines.com to watch full VIDEO &...
MARANAO WASYAT: so mga bae ko naraka goso mga bae sa sorga part3
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 18380
maranao wasyat
reading quran competation in iran, abdul jalil amerol
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 106714
competation
khomeini and Erlynda DUET
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 232872
MARANAO SONG MORO ERLYNDA KHOMEINI esam of buadi puso buntong lds.sapot

Comments:

Author galbiko anwar (1 year)
dote+dote=dote

Author nash basagad (1 year)
ito ang tunay na wasyat, yong mga kapatid ko sa islam, na hindi niya
nagustuhan ang wasyat, dapat niyo maitindihan maunawaan anu sinasabi ni
aleem,

Author abdul asis cabuntalan (2 years)


Author sahib hadjilatif (4 years)
sekaki eh betang, baboy ka, munapik ka, kaolog ka ko apoy ko naraka.
wasiyat anan, boda, dingka saboten ka baboy ka, kenaba ka muslim. aya
wasiyat na masakit angka makatadem, dingka ki soled sa surga so kiya
tarowangka sa betang si alim. talibhamad munapik ka, malaka ah cristian aso

Author hanuren09 (3 years)
parasakin ay nagostohan ko kahit comedy siya piro naboboksan nya ang puso
mo maraming salmat.

Author MrMahaseen (4 years)
kowaan tanoron so mangapipiya a kataro iyan a poon ko Allah naso mapepeniat
iyan a mapia go marata na katawan oto o Allah.

Author ajkenith (3 years)
benar ko pesinga si Aleem na aden a pekakowa tanoron a toma.

Author nor noor (1 year)
ma shaa allah! ka langun dan a osyat e, alim n langundan kapurotun so thoma
ago kai islami sukran alim sa manga usyat kaya a manga pipiya.

Author Kimberly nazh Santiago (3 years)
gyanan di pangosyat i aleem na mga bunar dun anan ka gyanan dun imanto e
kasasagadan sa masa imanto. sadun akie sa pukararangeta odi na di masosowat
sa wasyat yan aya na rilaan o allah. ka ino pun oto kararangetan ka
masusugat sa gyanan a wasyat.

Author sanny12ify (3 years)
mapia e mana a mga hodiat iyan pero ayabo a comment akunon na

Author yael laron (4 years)
salam ,,di tano a tanto a pakasobraan so katharo tano,,da reketano mapatot
i ba tano tharoa a kafir so tao o di na monafik,,,(al'muslimo ala
surutihim) giyaya n aleem na di patot oba tano pephakaitoa,,muslim sekanian
a lagid tano...................

Author sanny12ify (3 years)
grabeeee!!!! so aki so islam na kunaba kasandagan..kunaba ka kummedi..ka
mataan a so allah na kunaba disandag ko khapaguluga niyan ko pag tao niyan
sa naraka...so mohammad (sw) na igira di sermon na subrapun sa tigre ago
mapuro a military.. masa allah...

Author bravoost06 (4 years)
grabe ko piyakasisinga eh kapangosyat hahaha mr bean nga!!!

Author hitman Zamboanga (1 year)
Doti + doti equals poison ahahahaha

Author jhabbzkhiim08 (3 years)
wag kaung ganyan kahit nakakatawa payan c aleem..dapat suportahan natin sya
kc skanyan so dirktano di mangtoma

Author KoRnErS2007 (5 years)
bitang so mga alim

Author Riddick Casper (4 years)
@talibalhamad... nakonaa pangilaya nga a...kyatangaan a paki ilai nuka saya
bontal ka... sukami dun a mangilai ruka...ilai tabo a mga katharo ka
anan...

Author pinxjal (3 years)
somapion na aya nio ron kowaa.gyanan i kapamakineg sa wasiat no body is
perfect db?

Author kanakan splinter (2 years)
sanny12 pre so kasasabota koron na dinka commente so da masusub o pamikeran
ka ka ulama a di mangowasiat sadun sa taw a comment an ian so ulama na
laged oba nean sianka so nabi s.a.w ka opama o sa daawa tableg na bilhekma
ka khakowa q poso o mga pagtaw adun pman a karanget ogaid na adun a tariteb
ean sie ko kapangwasiatan o mangongowasiat balasangkaon o allah..salamat ko
comment ka

Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website