Videos


Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 4so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...

Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 43,713
Added: 5 years
Runtime: 9:01
Comments: 23

Tags for this video:  Find more videos in the: "Entertainment"
Uploaded by: songrcarl
See more videos uploaded by songrcarl


Related Videos:

Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 5
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 42480
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 1
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 66820
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 3
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 83589
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 41526
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Wasyat 2014 by "Aleem Abdul Bashit Salem"
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 24080
-so bandingan mipantag ko kabagak sa Sambyang,kibagakun ko kabgay sa sadaqa ago dii ka pamakinuga ko mga ulama.
DEBATE - born again vs islam pastor fidel palima nataranta sa mga tanong ni ahmad barcelon
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 90370
debate islam vs born again AHMAD BARCELON. sda vs islam. christian vs islam
Alim Mansawi 'Dariday' Mimbalawag part 3.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 10180
Erlynda in CEBU
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 46189
Erlynda in Cebu Part2: http://www.youtube.com/watch?v=aOh2Ehq7zXU&feature=plcp Erlynda in Cebu2...
maranao 11111111111111111111 song
Rating Rating Rating RatingRating
Views: 84382
maranao song 'labaga bagoatao' bu warna
Alim Mansawi 'Dariday' Mimbalawag part 2.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 11489
Must listen! Qari abdul basit best recitation Maryam Takwir
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 59238
abdul basit mahmood shahat hajjaj hindawi world best quran reciter taha nomani minshawi mustafa ismail quran bayaans sunni shaikh sudais shuraim...
Maranao Sermon Abdul Bashit Salem 1
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 2668
The Best Adhan Called At IIO ( Hawaii ) By Abderrahim Edghouch
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 338393
http://www.facebook.com/abderrahimedghouch Adhan Call prayer beautiful Azan Edghouch Abderrahim Qur'an Quran Ankabo Sika Makam Saba Amazing Adan,...
World's Best Qur'an recitation three-time champion - Abdul Basit Imam Tumara 1
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 544470
Odiyat Kambayok by Erlynda
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 38599
Bae sa Gularanao (Erlynda)
Alim Mustapha Anggun part 1.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 5773
Erlynda Live @ Green Mosque cebu City
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 24573
sangibo salamat Ko babae ami a si erlinda. Edited by: Froxybb
maranao usyat 2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 26230
maranao, maranaw, mr.bean, alim, usyat
LITHA GO SEDA - MARANAO SONG
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 58863
GOOD JOB !!! NATATAWA TULOY AKO SA MGA MARANAO ULAM NATIN !!! ^_^
Qari: ABDULBASIT IMAM TUMARA-Philippines, suratul Ra'ad 2/2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 136532
reading quran in Iran.
new maranao song GALAWAN
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 126560
????????
Sheikh: ABDULBASIT IMAM TUMARA- Philippines. Suratul Ambiya' 1/2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 30871
islamic symposium in Mindanao Philippines
maranao marawi MSU, Alpha Phi Omega go so mga pd a Fraternity part 1 1/2
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 69591
Kataya so sompat iyan: http://www.youtube.com/watch?v=Z0QRQMJSLqk
maranao wasiat totolan ko nabi Ebarahim Alaihi salam part 4 handhalah
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3975
maranao song: Bulontay a tanaod
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 172138
i just love this song...

Comments:

Author sahib hadjilatif (4 years)
sekaki eh betang, baboy ka, munapik ka, kaolog ka ko apoy ko naraka.
wasiyat anan, boda, dingka saboten ka baboy ka, kenaba ka muslim. aya
wasiyat na masakit angka makatadem, dingka ki soled sa surga so kiya
tarowangka sa betang si alim. talibhamad munapik ka, malaka ah cristian aso

Author hanuren09 (3 years)
parasakin ay nagostohan ko kahit comedy siya piro naboboksan nya ang puso
mo maraming salmat.

Author MrMahaseen (3 years)
kowaan tanoron so mangapipiya a kataro iyan a poon ko Allah naso mapepeniat
iyan a mapia go marata na katawan oto o Allah.

Author ajkenith (3 years)
benar ko pesinga si Aleem na aden a pekakowa tanoron a toma.

Author talibalhamad (4 years)
ay mataanaki a akoliniyo si akeanan . a oba seroman mangosiat ka
piyakayaya.. elaman adenaki a ADAB ko kapangosiat di kepakay obangka tanto
personala so dingka sii toroon. ANDA MIYAKAPASAD SI AKIINI PLS... TEROANIYO
RAKEN...PLS KA PENGILOBAANAKEN SA INGED AMAY KO MALINGAKO.

Author nor noor (1 year)
ma shaa allah! ka langun dan a osyat e, alim n langundan kapurotun so thoma
ago kai islami sukran alim sa manga usyat kaya a manga pipiya.

Author Kimberly nazh Santiago (3 years)
gyanan di pangosyat i aleem na mga bunar dun anan ka gyanan dun imanto e
kasasagadan sa masa imanto. sadun akie sa pukararangeta odi na di masosowat
sa wasyat yan aya na rilaan o allah. ka ino pun oto kararangetan ka
masusugat sa gyanan a wasyat.

Author sanny12ify (2 years)
mapia e mana a mga hodiat iyan pero ayabo a comment akunon na

Author yael laron (4 years)
salam ,,di tano a tanto a pakasobraan so katharo tano,,da reketano mapatot
i ba tano tharoa a kafir so tao o di na monafik,,,(al'muslimo ala
surutihim) giyaya n aleem na di patot oba tano pephakaitoa,,muslim sekanian
a lagid tano...................

Author sanny12ify (2 years)
grabeeee!!!! so aki so islam na kunaba kasandagan..kunaba ka kummedi..ka
mataan a so allah na kunaba disandag ko khapaguluga niyan ko pag tao niyan
sa naraka...so mohammad (sw) na igira di sermon na subrapun sa tigre ago
mapuro a military.. masa allah...

Author bravoost06 (4 years)
grabe ko piyakasisinga eh kapangosyat hahaha mr bean nga!!!

Author hitman Zamboanga (1 year)
Doti + doti equals poison ahahahaha

Author jhabbzkhiim08 (3 years)
wag kaung ganyan kahit nakakatawa payan c aleem..dapat suportahan natin sya
kc skanyan so dirktano di mangtoma

Author KoRnErS2007 (4 years)
bitang so mga alim

Author Riddick Casper (4 years)
@talibalhamad... nakonaa pangilaya nga a...kyatangaan a paki ilai nuka saya
bontal ka... sukami dun a mangilai ruka...ilai tabo a mga katharo ka
anan...

Author pinxjal (2 years)
somapion na aya nio ron kowaa.gyanan i kapamakineg sa wasiat no body is
perfect db?

Author kanakan splinter (2 years)
sanny12 pre so kasasabota koron na dinka commente so da masusub o pamikeran
ka ka ulama a di mangowasiat sadun sa taw a comment an ian so ulama na
laged oba nean sianka so nabi s.a.w ka opama o sa daawa tableg na bilhekma
ka khakowa q poso o mga pagtaw adun pman a karanget ogaid na adun a tariteb
ean sie ko kapangwasiatan o mangongowasiat balasangkaon o allah..salamat ko
comment ka

Author nash basagad (7 months)
ito ang tunay na wasyat, yong mga kapatid ko sa islam, na hindi niya
nagustuhan ang wasyat, dapat niyo maitindihan maunawaan anu sinasabi ni
aleem,

Author galbiko anwar (8 months)
dote+dote=dote

Author abdul asis cabuntalan (1 year)


Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website