Videos


Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 4so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...

Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 46,616
Added: 5 years
Runtime: 9:01
Comments: 23

Tags for this video:  Find more videos in the: "Entertainment"
Uploaded by: songrcarl
See more videos uploaded by songrcarl


Related Videos:

Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 5
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 45176
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 1
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 72183
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 44128
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 3
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 88898
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Ang Jesus Pelikula - Maranao / Maranaw / Ranao Wika The Jesus Film - Maranao / Maranaw Language
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 28015
Ang Kuwento ng Buhay at Times ni Hesus Kristo (Anak ng Diyos). Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas. (Pilipinas) Maranao / Maranaw / Ranao Wika. Pagpalain...
MARANAO WASIYAT - ALEEM IBRAHEM PATANIE
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 17361
A Tribute to Aleem Ibrahem patanie..
Maranao Wasyat 2014 by "Aleem Abdul Bashit Salem"
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 40567
-so bandingan mipantag ko kabagak sa Sambyang,kibagakun ko kabgay sa sadaqa ago dii ka pamakinuga ko mga ulama.
maranao song acoustic...odiyat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 127639
MGA MARANAO..ITO ANG HIHNTAY NTIN N RAP...HEHEHE...FROM..NASSER ABBAS
reading quran from philippine, lanao sur
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 227642
competation
RAMADHAN NADWAH OPEN FORUM LIVE.mp4
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 8253
Please Share your Comments: 0906-9202-364 CELLPHONE NUMBER NI USTADZ SAGUIR SANGKI SALENDAB: 0915-4747-300 AREN IDZA NU SYA KANUBA IDZA...
MARANAO MARAWI
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 113042
ESKULELAT - PART 2 MARANAO PRESENT EDUCATION PROBLEM: WHO DO THINK IS TO BE BLAME? THE CORRUPT GOVERNMENT OFFICIALS INCLUDING CHED? OR THE...
Erlynda in CEBU
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 52425
Erlynda in Cebu Part2: http://www.youtube.com/watch?v=aOh2Ehq7zXU&feature=plcp Erlynda in Cebu2...
Alim Mansawi 'Dariday' Mimbalawag.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 14766
In Focus - Bangsamoro : Fight for independence
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 41615
Zan Azlee talks to Ashwad Ismail as he presents his special documentary on the Bangsa Moro in Mindanao, and their fight for independence.
shaolin maranao version
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 35199
Awidakal - Tarapas Sa Desert

Views: 88140
One the best Qari in the Philippines-Sheikh:ABDULBASIT IMAN Suratul Ra'ad 1/2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 343804
International Qur-an Reading Competetion Iran
DEBATE - born again vs islam pastor fidel palima nataranta sa mga tanong ni ahmad barcelon
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 100088
debate islam vs born again AHMAD BARCELON. sda vs islam. christian vs islam
Si Jesus ba ay naipako, namatay at muling nabuhay-10
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 24690
Debate: Islam Vs Kingsway Intl Fellowship Ahmad Barcelon Vs. Rev. Armando Duka Visit balikislam.com & islamphilippines.com to watch full VIDEO &...
Abdulgani Daud.mpg
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 24630
Must listen! Qari abdul basit best recitation Maryam Takwir
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 75609
abdul basit mahmood shahat hajjaj hindawi world best quran reciter taha nomani minshawi mustafa ismail quran bayaans sunni shaikh sudais shuraim...
MARAWI MARANAO
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 23876
MARANAOS OF MARAWI - 2 MARAWI MARAWI MARAWI MARAWI MARAWI MARANAO MARANAO MARANAO MARANAO MARANAO MARAWI MARAWI MARAWI MARAWI MARAWI MARANAO...
MARANAO MARAWI
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 32923
ESKULELAT - PART 1 MARANAO PRESENT EDUCATION PROBLEM: WHO DO THINK IS TO BE BLAME? THE CORRUPT GOVERNMENT OFFICIALS INCLUDING CHED? OR THE...
Odiyat Kambayok by Erlynda
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 40696
Bae sa Gularanao (Erlynda)
maranao usyat 2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 26692
maranao, maranaw, mr.bean, alim, usyat

Comments:

Author galbiko anwar (1 year)
dote+dote=dote

Author nash basagad (1 year)
ito ang tunay na wasyat, yong mga kapatid ko sa islam, na hindi niya
nagustuhan ang wasyat, dapat niyo maitindihan maunawaan anu sinasabi ni
aleem,

Author abdul asis cabuntalan (1 year)


Author sahib hadjilatif (4 years)
sekaki eh betang, baboy ka, munapik ka, kaolog ka ko apoy ko naraka.
wasiyat anan, boda, dingka saboten ka baboy ka, kenaba ka muslim. aya
wasiyat na masakit angka makatadem, dingka ki soled sa surga so kiya
tarowangka sa betang si alim. talibhamad munapik ka, malaka ah cristian aso

Author hanuren09 (3 years)
parasakin ay nagostohan ko kahit comedy siya piro naboboksan nya ang puso
mo maraming salmat.

Author MrMahaseen (4 years)
kowaan tanoron so mangapipiya a kataro iyan a poon ko Allah naso mapepeniat
iyan a mapia go marata na katawan oto o Allah.

Author ajkenith (3 years)
benar ko pesinga si Aleem na aden a pekakowa tanoron a toma.

Author talibalhamad (5 years)
ay mataanaki a akoliniyo si akeanan . a oba seroman mangosiat ka
piyakayaya.. elaman adenaki a ADAB ko kapangosiat di kepakay obangka tanto
personala so dingka sii toroon. ANDA MIYAKAPASAD SI AKIINI PLS... TEROANIYO
RAKEN...PLS KA PENGILOBAANAKEN SA INGED AMAY KO MALINGAKO.

Author nor noor (1 year)
ma shaa allah! ka langun dan a osyat e, alim n langundan kapurotun so thoma
ago kai islami sukran alim sa manga usyat kaya a manga pipiya.

Author Kimberly nazh Santiago (3 years)
gyanan di pangosyat i aleem na mga bunar dun anan ka gyanan dun imanto e
kasasagadan sa masa imanto. sadun akie sa pukararangeta odi na di masosowat
sa wasyat yan aya na rilaan o allah. ka ino pun oto kararangetan ka
masusugat sa gyanan a wasyat.

Author sanny12ify (3 years)
mapia e mana a mga hodiat iyan pero ayabo a comment akunon na

Author yael laron (4 years)
salam ,,di tano a tanto a pakasobraan so katharo tano,,da reketano mapatot
i ba tano tharoa a kafir so tao o di na monafik,,,(al'muslimo ala
surutihim) giyaya n aleem na di patot oba tano pephakaitoa,,muslim sekanian
a lagid tano...................

Author sanny12ify (3 years)
grabeeee!!!! so aki so islam na kunaba kasandagan..kunaba ka kummedi..ka
mataan a so allah na kunaba disandag ko khapaguluga niyan ko pag tao niyan
sa naraka...so mohammad (sw) na igira di sermon na subrapun sa tigre ago
mapuro a military.. masa allah...

Author bravoost06 (4 years)
grabe ko piyakasisinga eh kapangosyat hahaha mr bean nga!!!

Author hitman Zamboanga (1 year)
Doti + doti equals poison ahahahaha

Author jhabbzkhiim08 (3 years)
wag kaung ganyan kahit nakakatawa payan c aleem..dapat suportahan natin sya
kc skanyan so dirktano di mangtoma

Author KoRnErS2007 (5 years)
bitang so mga alim

Author Riddick Casper (4 years)
@talibalhamad... nakonaa pangilaya nga a...kyatangaan a paki ilai nuka saya
bontal ka... sukami dun a mangilai ruka...ilai tabo a mga katharo ka
anan...

Author pinxjal (3 years)
somapion na aya nio ron kowaa.gyanan i kapamakineg sa wasiat no body is
perfect db?

Author kanakan splinter (2 years)
sanny12 pre so kasasabota koron na dinka commente so da masusub o pamikeran
ka ka ulama a di mangowasiat sadun sa taw a comment an ian so ulama na
laged oba nean sianka so nabi s.a.w ka opama o sa daawa tableg na bilhekma
ka khakowa q poso o mga pagtaw adun pman a karanget ogaid na adun a tariteb
ean sie ko kapangwasiatan o mangongowasiat balasangkaon o allah..salamat ko
comment ka

Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website