Videos


Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 4so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...

Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 39,427
Added: 4 years
Runtime: 9:01
Comments: 23

Tags for this video:  Find more videos in the: "Entertainment"
Uploaded by: songrcarl
See more videos uploaded by songrcarl


Related Videos:

Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 5
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 38889
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 37686
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Alim Mansawi 'Dariday' Mimbalawag part 2.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 9513
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 1
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 60644
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Alim Mansawi 'Dariday' Mimbalawag part 3.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 7852
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 3
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 75459
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
maranao song acoustic...odiyat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 99631
MGA MARANAO..ITO ANG HIHNTAY NTIN N RAP...HEHEHE...FROM..NASSER ABBAS
MARANAO MARAWI
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 72820
ESKULELAT - PART 2 MARANAO PRESENT EDUCATION PROBLEM: WHO DO THINK IS TO BE BLAME? THE CORRUPT GOVERNMENT OFFICIALS INCLUDING CHED? OR THE...
reading quran competation in iran, abdul jalil amerol
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 77895
competation
shaolin maranao version
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 10924
MARAWI MARANAO
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 13757
MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI MARANAO MARAWI...
Maulana Faisal Wasyat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3912
Maranao Sermon Abdul Bashit Salem 1
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 1768
Erlynda Live @ Green Mosque cebu City
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 22608
sangibo salamat Ko babae ami a si erlinda. Edited by: Froxybb
MARANAO MARAWI
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 27288
ESKULELAT - PART 1 MARANAO PRESENT EDUCATION PROBLEM: WHO DO THINK IS TO BE BLAME? THE CORRUPT GOVERNMENT OFFICIALS INCLUDING CHED? OR THE...
Qari: ABDULBASIT IMAM TUMARA-Philippines, suratul Ra'ad 2/2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 119629
reading quran in Iran.
right here waiting maranao rap Pnayawng Ko Ska
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 28917
MARANAO MARAWI
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 16160
ESKULELAT - PART 4 MARANAO PRESENT EDUCATION PROBLEM: WHO DO THINK IS TO BE BLAME? THE CORRUPT GOVERNMENT OFFICIALS INCLUDING CHED? OR THE...
maranao song: Bolawan ko mataya
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 82837
para ito sa lahat ng nag-request
maranao version MISTA 2011/part3
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 100908
Si Agimat at si Enting maranao version part 1 By Triskelion
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 9336
new maranao song GALAWAN
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 106574
????????
kulay new girl Version maranao song
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 189996
to kulay niyan!! a somyong sa Manila
potri Erlynda
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 133456
potri erlynda
kulay girl new version live
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 57473
beautiful song

Comments:

Author galbiko anwar (3 months)
dote+dote=dote

Author sahib hadjilatif (4 years)
sekaki eh betang, baboy ka, munapik ka, kaolog ka ko apoy ko naraka.
wasiyat anan, boda, dingka saboten ka baboy ka, kenaba ka muslim. aya
wasiyat na masakit angka makatadem, dingka ki soled sa surga so kiya
tarowangka sa betang si alim. talibhamad munapik ka, malaka ah cristian aso

Author hanuren09 (2 years)
parasakin ay nagostohan ko kahit comedy siya piro naboboksan nya ang puso
mo maraming salmat.

Author MrMahaseen (3 years)
kowaan tanoron so mangapipiya a kataro iyan a poon ko Allah naso mapepeniat
iyan a mapia go marata na katawan oto o Allah.

Author ajkenith (2 years)
benar ko pesinga si Aleem na aden a pekakowa tanoron a toma.

Author talibalhamad (4 years)
ay mataanaki a akoliniyo si akeanan . a oba seroman mangosiat ka
piyakayaya.. elaman adenaki a ADAB ko kapangosiat di kepakay obangka tanto
personala so dingka sii toroon. ANDA MIYAKAPASAD SI AKIINI PLS... TEROANIYO
RAKEN...PLS KA PENGILOBAANAKEN SA INGED AMAY KO MALINGAKO.

Author nor noor (10 months)
ma shaa allah! ka langun dan a osyat e, alim n langundan kapurotun so thoma
ago kai islami sukran alim sa manga usyat kaya a manga pipiya.

Author Kimberly nazh Santiago (2 years)
gyanan di pangosyat i aleem na mga bunar dun anan ka gyanan dun imanto e
kasasagadan sa masa imanto. sadun akie sa pukararangeta odi na di masosowat
sa wasyat yan aya na rilaan o allah. ka ino pun oto kararangetan ka
masusugat sa gyanan a wasyat.

Author sanny12ify (2 years)
mapia e mana a mga hodiat iyan pero ayabo a comment akunon na

Author yael laron (3 years)
salam ,,di tano a tanto a pakasobraan so katharo tano,,da reketano mapatot
i ba tano tharoa a kafir so tao o di na monafik,,,(al'muslimo ala
surutihim) giyaya n aleem na di patot oba tano pephakaitoa,,muslim sekanian
a lagid tano...................

Author sanny12ify (2 years)
grabeeee!!!! so aki so islam na kunaba kasandagan..kunaba ka kummedi..ka
mataan a so allah na kunaba disandag ko khapaguluga niyan ko pag tao niyan
sa naraka...so mohammad (sw) na igira di sermon na subrapun sa tigre ago
mapuro a military.. masa allah...

Author bravoost06 (3 years)
grabe ko piyakasisinga eh kapangosyat hahaha mr bean nga!!!

Author hitman Zamboanga (1 year)
Doti + doti equals poison ahahahaha

Author jhabbzkhiim08 (3 years)
wag kaung ganyan kahit nakakatawa payan c aleem..dapat suportahan natin sya
kc skanyan so dirktano di mangtoma

Author KoRnErS2007 (4 years)
bitang so mga alim

Author Riddick Casper (3 years)
@talibalhamad... nakonaa pangilaya nga a...kyatangaan a paki ilai nuka saya
bontal ka... sukami dun a mangilai ruka...ilai tabo a mga katharo ka
anan...

Author pinxjal (2 years)
somapion na aya nio ron kowaa.gyanan i kapamakineg sa wasiat no body is
perfect db?

Author kanakan splinter (1 year)
sanny12 pre so kasasabota koron na dinka commente so da masusub o pamikeran
ka ka ulama a di mangowasiat sadun sa taw a comment an ian so ulama na
laged oba nean sianka so nabi s.a.w ka opama o sa daawa tableg na bilhekma
ka khakowa q poso o mga pagtaw adun pman a karanget ogaid na adun a tariteb
ean sie ko kapangwasiatan o mangongowasiat balasangkaon o allah..salamat ko
comment ka

Author nash basagad (3 months)
ito ang tunay na wasyat, yong mga kapatid ko sa islam, na hindi niya
nagustuhan ang wasyat, dapat niyo maitindihan maunawaan anu sinasabi ni
aleem,

Author Shineun Park (2 years)


Author abdul asis cabuntalan (1 year)


Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website