Videos


Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 4so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...

Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 43,011
Added: 4 years
Runtime: 9:01
Comments: 23

Tags for this video:  Find more videos in the: "Entertainment"
Uploaded by: songrcarl
See more videos uploaded by songrcarl


Related Videos:

Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 5
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 41946
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 3
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 82715
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 40931
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Ang Jesus Pelikula - Maranao / Maranaw / Ranao Wika The Jesus Film - Maranao / Maranaw Language
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 16651
Ang Kuwento ng Buhay at Times ni Hesus Kristo (Anak ng Diyos). Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas. (Pilipinas) Maranao / Maranaw / Ranao Wika. Pagpalain...
Alim Mansawi 'Dariday' Mimbalawag.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 12368
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 1
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 65486
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
MARANAO WASYAT KO DONIA AGO SA AHKIRAT
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 20962
Maranao wasiat totolan ko nabi Ebarahim alaihi salam (part 1) Handhalah
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 6954
balasan kano o ALLAH a miyamakineg sa giyae a wasiat
In Focus - Bangsamoro : Fight for independence
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 33591
Zan Azlee talks to Ashwad Ismail as he presents his special documentary on the Bangsa Moro in Mindanao, and their fight for independence.
shaolin maranao version
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 20910
Alim Mustapha Anggun part 1.wmv
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 5711
maranao wasiat totolan ko nabi Ebarahim Alaihi salam part 4 handhalah
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 3947
OSYAT para ko kathagompia o kakharomai
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 11386
One of the best sermons (osyat) for SUCCESSSFUL MARRIAGE, delivered in Maranao dialect by Alim Ansari (Abu Anas) Abdulmalik during the...
One the best Qari in the Philippines-Sheikh:ABDULBASIT IMAN Suratul Ra'ad 1/2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 326633
International Qur-an Reading Competetion Iran
ALEEM BASHER MANALAO @ 92.2 cool radio Ramadhan Program 2014
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 457
Muslim Women General Assembly, Baloi Lanao del Norte on July 13, 2014. Almost two thousand participant with special guest speaker and lecturer...
maranao 11111111111111111111 song
Rating Rating Rating RatingRating
Views: 79079
maranao song 'labaga bagoatao' bu warna
WASYAT MARANAO BANDINGAN KO NARAKA BY:ALIM BASHER
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 11768
SUSO NG AUDIENCE DINUNGGOL NI WILLIE REVILLAME
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 9409845
EVEN DEMATA OFFICIAL FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/evendematafanpage
MARANAO MARAWI
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 29558
ESKULELAT - PART 1 MARANAO PRESENT EDUCATION PROBLEM: WHO DO THINK IS TO BE BLAME? THE CORRUPT GOVERNMENT OFFICIALS INCLUDING CHED? OR THE...
Maranao version about Shiá (Rafidha) part 5 of 6
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 36880
part 1 http://www.youtube.com/watch?v=6BjkJDlHX2s part 2 http://www.youtube.com/watch?v=dpI7RLFNMVw part 3...
Odiyat Kambayok by Erlynda
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 38141
Bae sa Gularanao (Erlynda)
Must listen! Qari abdul basit best recitation Maryam Takwir
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 55600
abdul basit mahmood shahat hajjaj hindawi world best quran reciter taha nomani minshawi mustafa ismail quran bayaans sunni shaikh sudais shuraim...
maranao song acoustic...odiyat
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 108469
MGA MARANAO..ITO ANG HIHNTAY NTIN N RAP...HEHEHE...FROM..NASSER ABBAS
Awidakal - Tarapas Sa Desert

Views: 71475
kulay new girl Version maranao song
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 203227
to kulay niyan!! a somyong sa Manila

Comments:

Author galbiko anwar (6 months)
dote+dote=dote

Author sahib hadjilatif (4 years)
sekaki eh betang, baboy ka, munapik ka, kaolog ka ko apoy ko naraka.
wasiyat anan, boda, dingka saboten ka baboy ka, kenaba ka muslim. aya
wasiyat na masakit angka makatadem, dingka ki soled sa surga so kiya
tarowangka sa betang si alim. talibhamad munapik ka, malaka ah cristian aso

Author hanuren09 (3 years)
parasakin ay nagostohan ko kahit comedy siya piro naboboksan nya ang puso
mo maraming salmat.

Author MrMahaseen (3 years)
kowaan tanoron so mangapipiya a kataro iyan a poon ko Allah naso mapepeniat
iyan a mapia go marata na katawan oto o Allah.

Author ajkenith (3 years)
benar ko pesinga si Aleem na aden a pekakowa tanoron a toma.

Author talibalhamad (4 years)
ay mataanaki a akoliniyo si akeanan . a oba seroman mangosiat ka
piyakayaya.. elaman adenaki a ADAB ko kapangosiat di kepakay obangka tanto
personala so dingka sii toroon. ANDA MIYAKAPASAD SI AKIINI PLS... TEROANIYO
RAKEN...PLS KA PENGILOBAANAKEN SA INGED AMAY KO MALINGAKO.

Author nor noor (1 year)
ma shaa allah! ka langun dan a osyat e, alim n langundan kapurotun so thoma
ago kai islami sukran alim sa manga usyat kaya a manga pipiya.

Author Kimberly nazh Santiago (3 years)
gyanan di pangosyat i aleem na mga bunar dun anan ka gyanan dun imanto e
kasasagadan sa masa imanto. sadun akie sa pukararangeta odi na di masosowat
sa wasyat yan aya na rilaan o allah. ka ino pun oto kararangetan ka
masusugat sa gyanan a wasyat.

Author sanny12ify (2 years)
mapia e mana a mga hodiat iyan pero ayabo a comment akunon na

Author yael laron (4 years)
salam ,,di tano a tanto a pakasobraan so katharo tano,,da reketano mapatot
i ba tano tharoa a kafir so tao o di na monafik,,,(al'muslimo ala
surutihim) giyaya n aleem na di patot oba tano pephakaitoa,,muslim sekanian
a lagid tano...................

Author sanny12ify (2 years)
grabeeee!!!! so aki so islam na kunaba kasandagan..kunaba ka kummedi..ka
mataan a so allah na kunaba disandag ko khapaguluga niyan ko pag tao niyan
sa naraka...so mohammad (sw) na igira di sermon na subrapun sa tigre ago
mapuro a military.. masa allah...

Author bravoost06 (4 years)
grabe ko piyakasisinga eh kapangosyat hahaha mr bean nga!!!

Author hitman Zamboanga (1 year)
Doti + doti equals poison ahahahaha

Author jhabbzkhiim08 (3 years)
wag kaung ganyan kahit nakakatawa payan c aleem..dapat suportahan natin sya
kc skanyan so dirktano di mangtoma

Author KoRnErS2007 (4 years)
bitang so mga alim

Author Riddick Casper (4 years)
@talibalhamad... nakonaa pangilaya nga a...kyatangaan a paki ilai nuka saya
bontal ka... sukami dun a mangilai ruka...ilai tabo a mga katharo ka
anan...

Author pinxjal (2 years)
somapion na aya nio ron kowaa.gyanan i kapamakineg sa wasiat no body is
perfect db?

Author kanakan splinter (2 years)
sanny12 pre so kasasabota koron na dinka commente so da masusub o pamikeran
ka ka ulama a di mangowasiat sadun sa taw a comment an ian so ulama na
laged oba nean sianka so nabi s.a.w ka opama o sa daawa tableg na bilhekma
ka khakowa q poso o mga pagtaw adun pman a karanget ogaid na adun a tariteb
ean sie ko kapangwasiatan o mangongowasiat balasangkaon o allah..salamat ko
comment ka

Author nash basagad (6 months)
ito ang tunay na wasyat, yong mga kapatid ko sa islam, na hindi niya
nagustuhan ang wasyat, dapat niyo maitindihan maunawaan anu sinasabi ni
aleem,

Author abdul asis cabuntalan (1 year)


Author Shineun Park (2 years)


Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website